Eden Kildevann

KIldevann

Forskjell på Kildevann og kranvann er at Kildevann er renset av naturen. Dette betyr at vannet inneholder rikelig med mineraler og naturlige bakterier og er med det en ferskvare.