Omega 3

Omega 3 fettsyrene er essensielle for kroppen. Det betyr at kroppen trenger disse, og ikke kan lage dem selv basert på annet næringsinntak. Hvis kroppen skal fungere optimalt, så må omega 3 fettsyrer altså tilføres via mat eller tilskudd. Det foreligger mange studier som viser helseeffekten av Omega 3. Hjerte-/karlidelser og revmatiske sykdommer er sykdomsområdene som har best dokumentasjon når det gjelder positive helseeffekter. I tillegg forskes det på mulige helseeffekter ved for eksempel kreft, allergi, astma, atopisk eksem, psoriasis, diabetes, migrene, noen øyesykdommer, ADHD og tarmbetennelser.