Sportsernæring

Sportsernæring hjelper deg å yte mer og holde ut lengre. under trening og konkurranser. Sportsernæring er samensatt for å bidra til lengre utholdenhet og effektiv restitusjon. Sportsernæring kombinerer spesielle sukkertyper med protein og aminosyrer slik at du effektivt skal oppnå de beste resultater. Energi fra karbohydrater er det som driver oss fremover både i hverdag, trening og konkurranse. Men sukker er ikke sukker. Sportsernæring inneholder simple og komplekse karbohydrater som passer til opplading før men også bruk under aktivitetene. Når disse karbohydratene i tillegg får tilsatt fosfater og elektrolytter så snakker vi om en virkelig forbedring fra vanlig simpelt sukker. Våre Sportsernæringsprodukter er tilpasset den aktive mosjonist og topputøver.