5 crossfit økter under 20 minutter

Her får du tips til 5 ulike økter som alle tar mindre enn 20 minutter å gjennomføre. Finn en belastning og et tempo som passer deg og din dagsform. Er det noen av øvelsene du ikke kan gjennomføre så finner du bare et passende alternativ.


Open 12.1

7 minutters AMRAP:

Burpees

AMRAP står for As Many Rounds As Possible - og du skal dermed gjøre så mange burpees som du klarer på 7 minutter.


Cindy

20 minutters AMRAP:

5 pullups (kan utføres som roing i ringer)

10 pushups

15 airsquats


Gjør så mange runder som du kan på 20 minutter.


TTTTD4

Her gjør du tre ulike 3-minutters AMRAP som til sammen utgjør 13 minutter.

Fra 0:00 - 3:00 gjør du så mange runder du klarer av:

10 wall ball shots (6-12 kg ball)

10 cal row (romaskin)


Hvil i 2 minutter


Fra 5:00-8:00 gjør du så mange runder du klarer av:

5 squat snatches (velg belastning selv)

10 cal row (romaskin)


Hvil i 2 minutter


Fra 10:00-13:00 gjør du så mange runder du klarer av:

5 thrusters (samme belastning som på squat snatch)

10 cal row (romaskin)


Bee Sting

3 runder på tid:

30/25 cal row (romaskin)

30 wall ball shots

Time Cap: 8 minutter

Kvinner: Bruk en ball som veier 6-10 kg

Menn: Bruk en ball som veier 12-14 kg.

Sett på en stoppeklokke og gjør så mange runder du klarer på 8 minutter. Klarer du 3 runder før det har gått 8 minutter er du ferdig.


Open 20.1

10 runder på tid:

8 Ground-to-overheads

10 bar facing burpees

Time Cap: 15 minutter

Belastning på vektstangen: Cirka 42,5 kg for menn. Cirka 30 kg for kvinner. 

Sett på en stoppeklokke og gjør så mange runder du klarer på 15 minutter. Klarer du 10 runder før det har gått 15 minutter er du ferdig.