Fordeler ved bruk av D-Ribose

Fordeler ved bruk av D-ribose, vi lister her de 11 mest spennende. Skrevet av Will Hunter. Anmeldt av Dr. Evguenia Alechine, PhD (Biomedical Sciences). Sist oppdatert: 30. mai 2019. Vitenskapelig bevisbasert artikkel.

D-ribose er et sukker som er involvert i å produsere energi i kroppen og er også det strukturelle grunnlaget for DNA og RNA. Det brukes ofte til å hjelpe med hjertesykdommer og kronisk utmattelsessyndrom. Les videre for å se hvordan dette sukkeret kan være en effektiv behandling for disse forholdene og andre.


Hva er D-ribose?

D-ribose er et naturlig forekommende sukker som finnes i alle levende celler. Det er en nøkkelkomponent i mange biologiske synteser, men er mest aktiv i glykering (binding mellom et sukker og et protein eller fettmolekyl uten at det er katalysert av enzymer) [1].

D-ribose lager sammen med adenin adenosinmolekylet av adenosintrifosfat (ATP), den viktigste lagrings- og transportenheten for energi [2].

D-ribose brukes også til å lage nikotinamid-adenindinukleotid (NAD) og flavin-adenindinukleotid (FAD), to viktige molekyler involvert i cellulær respirasjon.

D-ribose er også det viktigste strukturelle grunnlaget for RNA og DNA [3, 4, 5].Helsemessige fordeler ved D-ribosetilskudd 

1) D-ribose kan behandle hjertesykdommer og forbedre hjertehelsen

D-ribose øker ATP-nivåene i hjerteceller og forbedrer hjertefunksjonen [6, 7, 8].

Kongestiv hjertesvikt er en tilstand der hjertemuskulaturen ikke pumper blod så godt den skal. I en studie av 15 pasienter med kongestiv hjertesvikt (DB-RCT) forbedret D-ribose hjertefunksjonen [9].

D-ribose hjalp pasienter med stabil hjertesykdom til å trene lenger uten å utvikle brystsmerter (angina) eller EKG-endringer [10].

D-ribose og L-cystein-tilskudd senket også LDL og annet oksidert fett og reduserte oksidativt stress i aorta, hovedpulsåren som fører blod fra hjertet [11].

Imidlertid viste D-ribose ingen fordeler ved behandling av kronisk hjertesvikt hos friske mus eller hos mus med forhøyet myokardkreatin [12].

2) D-ribose hjelper mot fibromyalgi og kronisk utmattelsessyndrom

En casestudie fant at 5 gram D-ribose tatt to ganger daglig med andre medisiner reduserte fibromyalgi-symptomer, som kom tilbake etter en uke med å stoppe D-ribose-tilskudd [13].

En pilotstudie av 41 pasienter med fibromyalgi eller kronisk utmattelsessyndrom fant at 5 gram D-ribose daglig forbedret energi, søvn, mental klarhet, smerteintensitet og velvære [14].

3) D-Ribose etterfyller energireserver

D-ribose forbedrer utvinningen av energireserver etter utilstrekkelig blodforsyning til organer og vev etter trening med høy intensitet [15].

4) D-ribose forbedrer muskelstyrken

I en studie med 24 kroppsbyggere (DB-RCT) økte 10 gram / dag med D-ribose i 4 uker betydelig benkpress-styrke [16].

5) D-ribose kan hjelpe med rastløst bensyndrom

D-ribose reduserte daglige symptomer, så vel som deres alvorlighetsgrad, hos to mannlige pasienter med rastløst bensyndrom [17].

6) D-ribose kan forbedre symptomer på adenylosuccinase-mangel

Hos en pasient som lider av adenylosuccinase-mangel (alvorlig fingerferdighet / motorisk utviklingshemming), forbedret D-riboseforbruket litt atferd og reduserte anfallsfrekvens [18].

7) D-ribose kan behandle myoadenylatdeaminase-mangel

D-ribose forhindret vellykket alle symptomer på myoadenylatdeaminasemangel hos en 55 år gammel pasient [19].

8) D-ribose kan beskytte nyrene

D-ribose reduserte nedsatt funksjonsevne og vevsskade forårsaket av cellegiftmedisinen Cisplatin hos mus [20].

D-ribose reduserte også nyreskader forårsaket av mangel på blodtilførsel og redusert nøytrofililisering av rotter [21].

9) D-ribose kan beskytte hjernen

D-ribose forhindrer aktivering av pro-apoptotiske (programmerte celledød) gener i hippokampus, noe som viser en nevrobeskyttende effekt hos mus med uregelmessig hjerterytme [22].

Adenylosuccinat lyase mangel forårsaker psykomotorisk mangel, anfall og autistisk lignende forsinkelse. Hos en 13 år gammel kvinne ble motorisk koordinasjons- og anfallssymptomer kontrollert under flere måneder med D-ribose terapi [23].

10) D-ribose kan forbedre vekttap

Ribose økte tarmenes bevegelighet hos mus og økte energiforbruket, noe som reduserer kroppsvekten [24].

11) D-ribose kan redusere testikkel-toksisitet forårsaket av aluminium

D-ribose (i kombinasjon med L-cystein) reduserer testikkel toksisitet i aluminium-indusert testikkelskade hos rotter [25].


D-Ribose anbefalt dosering og mulig bivirkninger

Dosering: Kliniske studier har brukt mellom 5-15 g daglig. Ved tilskudd med 15 g anbefales det å splitte i tre 5 g doser. Mrk: Denne doseringen syntes å være langt høyere enn det som er anbefalt bruk og positiv reaksjon når man ønsker økte sportslige prestasjoner. 1-2g daglig sammen med Kreatin er en anbefalt dosering.

Bivirkninger: Ved å indusere proteinaggregering og raskt produsere AGEer (avanserte sluttprodukter av glykasjonen), kan D-ribose være involvert i celledysfunksjon og kognitiv svikt [26, 27].

Langvarig oral administrering av D-ribose induserer hukommelsestap med angstlignende oppførsel og løfter også Ap-lignende deponering og Tau-hyperfosforylering assosiert med Alzheimers [28].


Referanser:

  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712105
  • https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1054/JCPT.2000.18011
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14188163/
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3918804/
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3130093
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19641697
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22432434
  • https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1540-8191.2007.00427.x
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14607200
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26452037
Rubrik till produktrekommendation
3 FOR 2
249 kr