Ultra Omega 3 – Unik Norsk Omega 3 fra laks

Ultra Omega 3 laget av norsk lakseolje, og er den ferskeste fiskeoljen tilgjengelig på markedet i dag. Vårt prosessanlegg ligger i nærheten av lakseprosesseringssentralene, noe som letter produksjonen. Innen få timer etter behandling av fisken benyttes den ferske laksen for å utvinne lakseoljen som er rik på Omega 3. For å opprettholde alle verdifulle næringsstoffer i OmeGo®, og for å eliminere oksidering, er det viktig å prosessere fiskeråvarene innen 24 timer og sørge for lave temperaturer under transport og behandling av fiskeråvaren.

Enzymatisk ekstraksjon

Når lakseoljen frigjøres brukes ikke varme, oppkok eller trykk for å frigjøre den fine omega 3 oljen. Råmateriale utvinnes skånsomt i vår patenterte utvinningsprosess. Dette gjør at lakseoljen kan bevare alle naturlige lipider og bioaktive forbindelser fra hel norsk laks og er proppfull av den naturlige antioksidanten Astaxanthin som gir den gylne karateristiske fargen. For å opprettholde oljens unike egenskaper har vi utviklet en proprietær enzymatisk utvinningsteknologi som løser opp kjøttet og gir full frigjørelse av omega 3 oljen ved svært lave temperaturer, og dermed unngås oksidasjon.

Bærekraftig 

Lakseoljen i Ultra Omega 3 er sertifisert bærekraftig av Friend of the Sea, bærekraft er grunnlaget for vår virksomhet. 100 % utnyttelse av laksen for produksjon av human ernæring er vårt oppdrag. Norge er pioner og leder for Atlanterhavs lakseoppdrettsindustrien, og nyter over et tiår med vedvarende kompetanseheving. 2015 ble det høstet 1,3 millioner tonn fisk fra bærekraftig utviklet næringskjede.

Rubrik till produktrekommendation