Kan Collagen forhindre bentap. Studier tyder på det.

Beina dine er for det meste laget av collagen, noe som gir dem struktur og hjelper til med å holde dem sterke. (1)

Når collagen i kroppen din reduseres som følge av aldring, gjør også benmassen det. Dette kan føre til tilstander som osteoporose, som er preget av lav bentetthet og er forbundet med en høyere risiko for beinbrudd. (1,2)

Kombinasjon av collagen og kalsium har i studier vist betydelig potensiale for å motvirke reduksjon av bentetthet. (1)

Studier har vist at å ta collagentilskudd kan ha visse effekter i kroppen som hjelper til å hemme beinbruddet som fører til osteoporose. (3,4)


I en studie tok kvinner enten et kalsiumtilskudd kombinert med 5 gram collagen eller et kalsiumtilskudd og ingen collagen daglig i 12 måneder.

Ved slutten av studien hadde kvinnene som tok kalsium- og collagen tilskuddet betydelig lavere blodnivå av proteiner som fremmer nedbryting av ben enn de som bare tok kalsium. (5)


En annen studie fant lignende resultater hos 66 kvinner som tok 5 gram collagen daglig i 12 måneder.

Kvinnene som tok collagen hadde en økning på opptil 7 % i beinmineraltettheten (BMD), sammenlignet med kvinner som ikke konsumerte collagen. (6)

BMD er et mål på mengden mineraler, som kalsium, i beinene dine. Lav BMD er assosiert med svake bein og utvikling av osteoporose. (7)


Disse resultatene er lovende, men flere studier på mennesker er nødvendige før rollen som collagentilskudd i beinhelsen kan bekreftes.


Sammendrag: Forbruk av collagentilskudd kan bidra til å redusere risikoen for beinlidelser som for eksempel osteoporose. De har potensial til å øke BMD og lavere nivåer av proteiner i blodet som stimulerer nedbrytning av ben.


Relaterte artikler:


Hva er collagen og hva gjør den for kroppen

Collagen kan forbedre hudens helse og utseende

Collagen kan hjelpe med å lindre leddsmerter

Kan collagen forhindre bentap ?

Collagen for å øke muskelmassen

Collagen har potensiale til å fremme hjertehelse


Referanser:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16341622

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26163201

http://www.scielo.br/pdf/rbgg/v19n1/1809-9823-rbgg-19-01-00153.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11071580

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25314004

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5793325/

https://www.healthline.com/nutrition/collagen-benefits#section3

Relaterte produkter