Linnex

Linnex er et varemerke som ble startet under Arcon AS. Det er rett og slett et varmeprodukt man påfører huden, enten i form av en krem eller en stift. Linnex er produsert i samsvar med norske forskrifter: Generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter, FOR 1995-10-26 nr 871 (Helsedepartementet).